Regulamin

1. Grota solna jest miejscem relaksu, wyciszenia i odpoczynku.
2. Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie i trwa 45 minut.
3. Po wejściu do groty należy stosować się do poleceń personelu.
4. Na seans należy przychodzić punktualnie – nie wchodzimy w trakcie rozpoczętego już seansu.
5. Pierwszeństwo mają osoby które wcześniej zarezerwowały miejsce.
6. Osoby, które dokonały rezerwacji powinny stawić się najpóźniej 5 min. przed seansem. Po tym czasie rezerwacja zostaje anulowana.
7. Dzieci do 12 roku życia wchodzą do groty pod opieką osoby dorosłej.
8. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
9. Przed wejściem do groty należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.
10. Do groty nie wolno wchodzić z jedzeniem lub piciem.
11. Przed wejściem do groty należy zdjąć buty i założyć dodatkowe jasne skarpetki.
12. Po wejściu do groty należy ułożyć się wygodnie w fotelu, rozluźnić się i poddać działaniu mikroklimatu oraz muzyki relaksacyjnej.
13. Podczas seansu należy zachować ciszę (umożliwić innym wypoczynek i wyciszenie), za wyjątkiem seansów z udziałem dzieci.
14. Nie dotykać ścian groty, sufitów, kaskad oraz tężni.
15. Nie wolno wrzucać jakichkolwiek przedmiotów do kaskad oraz tężni.
16. Nie wolno wynosić kryształków oraz bryłek soli.
17. Zaleca się nie używanie zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do groty (np. perfum, dezodorantów).
18. Temperatura w grocie wynosi ok.21 stopni C.
19. W przypadku nadczynności tarczycy, gruźlicy, klaustrofobii i chorób nowotworowych wskazana jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.
20. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę.
21. Właściciel i personel groty nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie zarówno w trakcie, jak i po seansie w grocie, szczególnie osób mających przeciwwskazania.
22. Na terenie groty nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.
23. Koniec seansu sygnalizowany jest przez rozjaśnienie świateł i wyłączenie muzyki.
24. Korzystanie z seansów w grocie solnej oznacza akceptacje regulaminu.

Na seans najlepiej zabrać dodatkowe jasne skarpetki, dla zapominalskich wydajemy ochraniacze na buty.